STAWARZ technology

Flaga Unii Europejskiej

Projekty unijne

Dofinansowanie z UE

Projekty unijne

Firma STAWARZ Technology Robert Stawarz otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu pt. „Podniesienie konkurencyjności firmy Robert Stawarz Zakład Mechaniczno – Ślusarski poprzez wdrożenie na rynek nowego produktu, będącego wynikiem własnych prac B+R”.

 

Całkowita wartość projektu: 1 199 250,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 745 875,00 zł

Planowany okres realizacji projektu: 01.03-31.12.2023 r.

Opis:

Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac B+R oraz wprowadzenia na rynek i do oferty nowych, innowacyjnych produktów.

Zakres projektu obejmuje:

Nabycie maszyny do szlifowania powierzchni płaskich na mokro.

Cel projektu:

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Wnioskodawcy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów oraz wyników samodzielnie przeprowadzonych prac B+R, które dotyczą opracowania innowacyjnych grzejników z prostokątnych profili ze stali nierdzewnej, spawanych doczołowo oraz szlifowanych w jednym kierunku. Wdrożenie opracowanych grzejników wymaga dokonania inwestycji w środek trwały w postaci maszyny do szlifowania powierzchni płaskich na mokro.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację poniższych celów szczegółowych:

  • wdrożenie wyników prac B+R,
  • wdrożenie innowacji produktowej oraz procesowej,
  • zmniejszenie wpływu procesu na środowisko,
  • poprawę warunków pracy,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym i międzynarodowym.

Wdrożenie nowej technologii:

  • umożliwi firmie produkcję wskazanych elementów, które nie są możliwe do wykonania z aktualnie posiadanymi technologiami,
  • poprawi warunki pracy poprzez redukcję poziomu hałasu oraz ilości pyłów trafiających do atmosfery,
  • zmniejszy negatywny wpływ działalności na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości pyłów oraz energochłonności procesu.