STAWARZ technology

Flaga Unii Europejskiej

Spawanie tigiem jest jedną z najczęściej stosowanych metod spawania. Technika ta jest wszechstronna i pozwala na wykonanie trwałych oraz jednocześnie estetycznych spoin. Jak przebiega proces spawania metodą TIG? Czym różni się spawanie tigiem od innych metod? W poniższym tekście znajdziecie odpowiedzi na powyższe pytania oraz opis techniki spawania TIG. Zapraszamy do lektury!

Czym różni się spawanie TIG od innych technik spawania?

Do najpopularniejszych metod spawania należy metoda TIG, MIG oraz MAG. Każda z tych technik wykorzystuje łuk elektryczny powstający między elektrodą a spawanym materiałem, oraz ochronę w postaci gazu osłonowego.

Spawanie tigiem wyróżnia stosowanie nietopliwej elektrody wolframowej, podczas gdy w metodzie MIG oraz MAG wykorzystywana jest elektroda topliwa w postaci drutu spawalniczego.

Sprawdź naszą usługę:

Jak krok po kroku spawać metodą TIG?

Pierwszym i najważniejszym krokiem podczas spawania jest odpowiednie przygotowanie elementu oraz stanowiska pracy. Powierzchnia danego detalu oraz jego brzegi muszą być dokładnie oczyszczone z zanieczyszczeń takich jak rdza, zatłuszczenia czy też resztki farby. Można w tym celu skorzystać z czyszczenia chemicznego, fizycznego lub mechanicznego. Następnym krokiem jest ustawienie parametrów w zależności od rodzaju spawanego materiału i jego grubości oraz średnicy stosowanej elektrody. Najważniejszymi z nich jest rodzaj prądu, jego natężenie oraz biegunowość.

Właściwe spawanie metodą TIG rozpoczyna się przez zapłon łuku elektrycznego na skutek zbliżenia elektrody wolframowej do spawanego elementu, lecz bez bezpośredniego kontaktu. Po zapłonie łuku należy równomiernie przesuwać elektrodę wzdłuż rowka spawalniczego.

Jak dobrać prąd spawania w metodzie TIG?

Istnieją różne parametry spawania, a jednym z nich jest prąd spawania TIG. Na jego podstawie dokonuje się podziału metody TIG na dwie techniki spawania TIG DC i TIG AC. Różnią się one stosowanym prądem, a rodzaj oraz biegunowość prądu to istotne parametry, które determinują jakie materiały mogą być spawane z wykorzystaniem danej techniki.

W przypadku stosowania prądu stałego ilość ciepła na biegunie dodatnim wynosi około 70% ciepła, które jest wytwarzane w łuku. Prowadzi to do nagrzewania się uchwytu, przez co należy zmienić biegunowość na ujemną. W tym przypadku technika ta nie jest odpowiednia podczas spawania metalu takiego jak aluminium czy jego stopy. Sprawdza się ona natomiast dla stal stopowych, miedzi oraz tytanu.

Spawanie TIG – zastosowanie

Metoda spawania tigiem jest zazwyczaj stosowana podczas spawania elementów wykonanych ze stali nierdzewnej oraz metali, które należy spawać w osłonie gazu obojętnego, tak jak np. spawanie mosiądzu TIG czy spawanie aluminium TIG. Technika TIG sprawdza się podczas tworzenia połączeń między elementami o małej grubości oraz w sytuacjach gdy potrzebna jest elastyczna spoina podczas połączeń arkuszy blachy czy też rur cienkościennych.