STAWARZ technology

Flaga Unii Europejskiej

Aluminium jest bardzo szeroko wykorzystywanym materiałem w wielu branżach przemysłu. Spowodowane jest to jego korzystnymi właściwościami takimi jak duża wytrzymałość przy jednoczesnej lekkości. Podczas tworzenia różnych elementów oraz konstrukcji z tego materiału konieczne jest tworzenie połączeń, między innymi spawanych. Jakie są najczęściej stosowane metody spawania aluminium? Jak bezpiecznie spawać aluminium? Jeśli jesteś zainteresowany odpowiedziami na te pytania – zapraszamy do przeczytania poniższego tekstu!

Techniki spawania aluminium

Spawanie to proces wykorzystujący wysokie temperatury do topienia metali i tworzenia spoiny w miejscu ich styku. Zależnie od stosowanej techniki spawania może być wykorzystywany dodatkowy materiał jako spoiwo lub nie.

Do spawania aluminium wykorzystuje się głównie dwa rodzaje spawania:

Wyboru odpowiedniej metody należy dokonać zależnie od grubości materiału spawanego. Jednak przed przystąpieniem do procesu spawania, niezależnie od dobranej metody należy  dokładnie oczyścić element przeznaczony do obróbki.

Materiały spawalnicze do aluminium

W celu uzyskania dobrego połączenia spawalniczego, konieczny jest dobór właściwego materiału wypełniającego dobranego do części spawanej.

Wybór drutu spawalniczego zależny jest od składu chemicznego, właściwości mechanicznych, odporności na korozję oraz na pękanie, sztywności strukturalnej oraz koloru.

W jakiej temperaturze spawa się aluminium?

Aluminium należy do materiałów trudnych do obróbki spawalniczej ze względu na stosunkowo niską temperaturę topnienia, która wynosi ok. 660 stopni Celsjusza.

Co więcej podczas procesu spawania, na powierzchni metalu dochodzi do powstawania cienkiej warstwy tlenków. Z tego powodu przed przystąpieniem do spawania należy wiedzieć jaki jest to dokładnie stop aluminium. 

Warto zaznaczyć, że obróbka aluminium jest wymagającą czynnością, dlatego zaleca się skorzystanie z usług specjalistów, takich jak Stawarz Technology, którzy specjalizują się w obróbce metali. Ich doświadczenie i specjalistyczna wiedza pozwalają skutecznie radzić sobie z trudnościami związanymi z aluminium, gwarantując profesjonalne podejście do procesu spawania.

Jak spawać aluminium TIG?

Spawanie tigiem jest stosowane podczas spawania materiałów o grubości, która nie przekracza 10 mm. Jest to doskonała technika do spawania cienkich i delikatnych materiałów, nawet o grubości poniżej 1 mm. Zapewnia ona dobrą precyzję oraz otrzymanie wysokiej jakości spoiny.

Podczas spawania metodą TIG korzysta się z nietopliwej elektrody wolframowej oraz obojętnego gazu osłonowego, którego celem jest ochrona strefy spawania przed utlenianiem. Przykładem takiego gazu jest argon.

Jak spawać aluminium migomatem?

Spawanie aluminium metodą MIG/MAG stosowane jest do spawania materiałów, których grubość przekracza 1 mm. W tej metodzie wykorzystuje się drut spawalniczy jako spoiwo, który wykorzystywany jest również do wytworzenia łuku elektrycznego. Powstałe ciepło powoduje topienie się drutu, oraz wypełnienie szczeliny montażowej.

Metody MIG i MAG są bardzo do siebie zbliżone. Jedyną różnicą są stosowane gazy osłonowe, których celem jest osłona łuku spawalniczego oraz nagrzanego metalu. W przypadku metody MIG, wykorzystywane są gazy obojętne takie jak np. argon, a podczas stosowania metody MAG korzysta się z gazów aktywnych np. dwutlenku węgla.