STAWARZ technology

Flaga Unii Europejskiej

Stal to jeden z najpowszechniej wykorzystywanych materiałów przemysłowych. Jest ona głównym elementem konstrukcyjnym budynków, maszyn, narzędzi oraz wielu innych przedmiotów użytku codziennego. Stal jest stopem żelaza z węglem, oraz innych pierwiastków, które nadają jej określone właściwości. Zależnie od nich rozróżniamy różne rodzaje stali. Jednymi z nich jest stal nierdzewna oraz kwasoodporna. Stanowią one dwie różne grupy oraz posiadają różne właściwości i parametry. 

Czy kwasówka to stal nierdzewna?

Według wcześniej obowiązującej normy polskiej PN-71/H-86020 dotyczącej klasyfikacji stali odpornych na korozję, dzieliło się je na:

  • stale nierdzewne,
  • stale chromowe,
  • austenityczne stale kwasoodporne,
  • stale żaroodporne i żarowytrzymałe.

 

Do stali kwasodpornej, potocznie nazywanej “kwasówką” kwalifikowane były stale odporne na działanie kwasów organicznych i większości nieorganicznych, a także stale chromowo-niklowe, oraz stale o jak najmniejszym stężeniu węgla.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi w Polsce normami europejskimi PN-EN 10088, stale odporne na korozję można podzielić na:

  • stale nierdzewne,
  • stale żaroodporne,
  • stale żarowytrzymałe.

 

Stale kwalifikowane jako stale kwasoodporne według wcześniej obowiązującej normy polskiej PN-71/H-86020 obecnie zaliczane są do stali nierdzewnych, z wyłączeniem stali żaroodpornych i żarowytrzymałych. Wszystkie te grupy są odporne na korozję.

Stal nierdzewna a kwasówka różnice

Zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi każda stal kwasoodporna jest również stalą nierdzewną. Jednak nie oznacza to że, każda stal nierdzewna jest stalą kwasoodporną. Stal nierdzewna posiada domieszkę chromu w ilości co najmniej 10,5 %, natomiast stal kwasoodporna zawiera co najmniej 17-20 % tego pierwiastka oraz 8-14 % niklu.

Stale te różnią się również pod względem struktury. Stal kwasoodporna to stop o strukturze austenitycznej, natomiast do stali nierdzewnych należą również stopy o strukturze ferrytycznej i martenzytycznej.

Jak rozpoznać stal nierdzewną?

Stal nierdzewna to powszechnie stosowany materiał, z którym ma się styczność praktycznie na każdym kroku. Charakteryzuje się ona trwałością i wytrzymałością. Na ogół posiada wyższą zawartość niklu oraz chromu w porównaniu z innymi metalami. Można ją rozpoznać po błyszczącym wykończeniu które nie koroduje oraz po niebiesko-szarym odcieniu z nutą srebra. W dotyku jest gładka oraz zimna.

Jak sprawdzić czy to stal nierdzewna?

Istnieje kilka sposobów które pozwalają odróżnić stal nierdzewną od kwasoodpornej. W tym celu można wykorzystać techniki, które polegają na wykrywaniu pierwiastków obecnych w składzie chemicznym badanego stopu. Chodzi między innymi o przeprowadzenie testu molibdenowego.

Inną a zarazem najłatwiejszą metodą jest pomiar magnetyczności. Stal nierdzewna cechuje się właściwościami magnetycznymi, a stal kwasowa ich nie posiada. W związku z tym, po przyłożeniu magnesu do materiału stal nierdzewna będzie go przyciągać, a kwasówka nie.

Stal kwasową od stali nierdzewnej można również rozróżnić poprzez oddziaływanie na materiał odpowiednimi związkami chemicznymi, które wskażą odporność kwasową badanej stali.

 

Potrzebujesz pomocy w obróbce stali nierdzewnej? Sprawdź jak, możemy Ci pomóc: