STAWARZ technology

Flaga Unii Europejskiej

Aluminium to materiał, który jest bardzo chętnie wykorzystywany w najróżniejszych dziedzinach przemysłu. Wiele przedmiotów codziennego użytku jest wykonanych właśnie z tego materiału. Z czego robi się aluminium? Czy aluminium to metal? Jakie są najbardziej znane stopy aluminium? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym materiale i poznać odpowiedzi na powyższe pytania, koniecznie przeczytaj poniższy tekst. Zapraszamy!

Z czego jest aluminium?

Nazwą systematyczną aluminium jest glin (Al). Jest to jeden z najczęściej spotykanych pierwiastków, tuż obok krzemu oraz tlenu. Jest to powszechnie wykorzystywany materiał, jednak technicznie czyste aluminium nie posiada on wysokich cech wytrzymałościowych. W celu ich poprawy wykonuje się stopy aluminium, do których dodaje się takie pierwiastki jak magnez, krzem, miedź, nikiel czy też żelazo. Każdy stop aluminium posiada inne właściwości, które zawdzięcza zawartości dodatków stopowych.

Jakie są właściwości aluminium?

Jak rozpoznać aluminium? Aluminium jest metalem bardzo lekkim, którego gęstość jest trzykrotnie mniejsza niż stali. W swojej czystej postaci cechuje się on bardzo dobrą plastycznością oraz niskimi własnościami wytrzymałościowymi. Inaczej prezentują się jego stopy, które dzięki różnym dodatkom cechują się większą twardością i wytrzymałością, szczególnie w niskich temperaturach. Inną korzystną właściwością aluminium jest bardzo dobre przewodnictwo cieplne oraz elektryczne. Co więcej, metal ten może być poddawany wielokrotnemu recyklingowi.

Wszystkie te właściwości składają się na jego powszechne i chętne stosowanie między innymi w elektrotechnice, lotnictwie, budownictwie i wielu innych dziedzinach przemysłu.

Jakie są rodzaje aluminium?

Stopy aluminium dzielone są według różnych kryteriów. Jednym ze sposobów podziału jest podział ze względu na sposób wytwarzania, który dzieli stopy aluminium na odlewnicze i do obróbki plastycznej (obróbka aluminium). Jednak najczęściej stosowaną klasyfikacją jest podział ze względu na skład chemiczny.

Podział ze względu na główne składniki stopowe:

  • czyste aluminium, niestopowe – grupa 1000,
  • miedź Cu – grupa 2000,
  • mangan Mn – grupa 3000,
  • krzem Si – grupa 4000,
  • magnez Mg – grupa 5000,
  • magnez i krzem Mg2Si – grupa 6000,
  • cynk Zn – grupa 7000 ,
  • inne pierwiastki – grupa 8000.

W jakiej temperaturze topi się aluminium?

Średnią temperaturą topnienia aluminium jest 660 stopni Celsjusza. Jednak wartość ta jest zależna od czystości chemicznej materiału oraz innych czynników takich jak np. ciśnienie. W przypadku dodania dodatków stopowych do czystego aluminium, jego początkowa temperatura topnienia ulega obniżeniu.

Temperatura topnienia czystego aluminium, np. aluminium offset  wynosi 660,37°C, natomiast przy zawartości aluminium 90% temperatura topnienia spada do 643°C.

Czy aluminium jest szkodliwe?

Z aluminium produkowanych jest bardzo dużo przedmiotów użytku codziennego, które po odpowiednim zabezpieczeniu uniemożliwiają przedostawanie się tego pierwiastka do organizmu człowieka. Należy jednak pamiętać, że metal ten może stwarzać zagrożenie, ponieważ nadmierne stężenie aluminium w organizmie prowadzić może do wielu schorzeń.

Najbardziej narażoną grupą na kontakt z tym pierwiastkiem, a tym samym jego negatywne działanie to osoby pracujące podczas procesów produkcyjnych i obróbkowych elementów z aluminium.

Sprawdź, jakie usługi oferujemy: